Gaat de contributie omhoog??

Is denksport ook sport?

Het Europese Hof van Justitie (“EHvJ”) heeft op 26 oktober 2017 beslist dat denksporten (waaronder schaken) geen sport zijn zoals bedoelt in de Europese BTW richtlijn. Het EHvJ kwam tot deze conclusie doordat in de richtlijn het begrip sport niet is gedefinieerd. Het EHvJ heeft deze lacune enigszins beperkt en besliste dat denksporten een te verwaarloze lichamelijke component hebben en daardoor niet als sport kunnen worden aangemerkt. Het EHvJ zocht hiermee aansluiting bij wat in de volksmond gangbaar is als men over sport spreekt. Ik vermoed dat de rechters niet schaken, dammen of bridgen.

De gevolgen van deze uitspraak.

Op dit moment zijn alle sportverenigingen vrijgesteld van BTW omdat ze onder de BTW vrijstelling vallen voor sportverenigingen. Als deze vrijstelling wegvalt, moet een schaakvereniging, (zoals Botwinnik) BTW in rekening gaan brengen en afdragen. In duidelijke taal: de contributie gaat omhoog doordat er BTW op komt zonder dat onze club daar beter van wordt want die BTW is voor de belastingdienst. Voordeel is wel dat Botwinnik voortaan alle BTW die de club heeft betaald weer terug kan vragen. Vooral de leden gaan er dus op achteruit.

Een ander gevolg is dat inschrijfgelden voor schaaktoernooien ook omhoog zullen gaan.

Huidige status.

Nederland is verplicht om de uitspraak van het EHvJ na te leven binnen een redelijke termijn en op dit moment zijn er geen indicaties dat Nederland dit zal nalaten. Enkele Kamerleden hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën gezien de maatschappelijke gevolgen van deze uitspraak. 1 van de vragen was of het mogelijk was om schaken (en ook bridgen en dammen) onder een andere vrijstelling te laten vallen, namelijk de vrijstelling voor culturele instellingen. Aangezien deze vrijstelling in principe hier niet voor is gecreëerd, was de staatssecretaris hier terughoudend in.

Voorlopig ziet het er naar uit dat de contributie omhoog zal gaan en dat Botwinnik binnenkort een brief kan verwachten van de belastingdienst.

Reacties

is denksport ook sport ?

ja natuurlijk is schaken een SPORT !

De heren van het EHvJ zitten, zoals gebruikelijk, weer eens om werk verlegen. De term waarover het gaat is luid en duidelijk nl. 'denkSPORT'. Het EHvJ heeft blijkbaar geen benul van de realiteit en brengt met deze interpretatie een enorm aantal beoefenaars van diverse denksporten in clubverband in een positie die velen de wenkbrauwen zal doen fronsen.

Het EHvJ zou zich eens veel meer moeten verdiepen in de enorme toekomstige negatieve effecten die hun beoogde visie, vooral bij de jeugd, teweeg zal brengen.

 

Bericht KNSB

Vanochtend kregen we het volgende bericht van de KNSB

Gisteren berichtte de NOS over het vervallen van de BTW-vrijstelling voor denksporten, n.a.v. een uitspraak van het Europese Hof. We hebben gemerkt dat daar in de schaakwereld al de nodige onrust over is ontstaan. Hierbij wil ik u alvast kort informeren. In de bijlage treft u een bericht aan dat ook op de website geplaatst wordt, plus de kamervragen die de aanleiding waren voor het NOS-bericht.

 

Kort gezegd komt het erop neer dat we inzetten op behoud van de BTW-vrijstelling, maar dan op andere titel (sociaal cultureel i.p.v. sport). De KNSB, de andere denksportbonden en NOC*NSF trekken hierin sinds november samen op. We merken dat zowel Tweede Kamer als staatssecretaris hier positief tegenover staan, maar het is niet zeker of de ministeries (m.n. Financiën, die heeft de lead) hierin daadwerkelijk mee willen gaan. Op zich waren de medewerkers met wie we hebben gesproken, ook niet blij met de uitspraak.

 

De uitspraak is in ieder geval bindend, dus de BTW-vrijstelling voor denksporten op grond van sport is komen te vervallen. Formeel is die uitspraak meteen van kracht. In de praktijk valt het mee en krijgt elk land de tijd om deze uitspraak te vertalen naar de nationale regelgeving. Die periode wordt benut om te zoeken naar andere mogelijkheden. Dus op dit moment hoeft er nog niets te veranderen. Hopelijk blijft dat ook zo en behouden we de BTW-vrijstelling.