Opzet laatste jeugdavonden

Het einde van het seizoen nadert! Dit betekent dat er een strakke planning is m.b.t. de indeling van de avonden die nog komen. Voor elke speler en/of ouder noteer de komende donderdagen goed voor het geval er iets anders gepland moet worden (of al staat, wat evt. verplaatst kan worden):

  • mei: laatste rondes en lessen (30 mei Hemelvaart, geen schaken!).
  • 6 juni: evt. uitloop voor lessen of speciale avond (nog nader te bepalen).
  • 13 & 20 juni: proefexamens en nabespreking
  • 27 juni: examens
  • 4 juli: prijsuitreiking (diploma's en prijzen)

Vooral de data vanaf 13 juni zijn belangrijk, aangezien dit de officiele voorbereiding op het examen is. Spelers die hun proefexamen echt niet afdoende maken komen niet in aanmerking voor het examen tenzij er een geldige reden is voor het niet of niet goed maken van het proefexamen!