Air Jordans 1 MID, Air Jordans MID 1 continue
Buy Manchester United Shirt, Manchester United Away Shirt jerseyares
Air Jordans 1 MID, Air Jordans MID 1 weblink
Where To Buy Pandora Charm Bracelet, Where Can I Buy Cheap Pandora Charms pandoracheapshop.com
Kyrie 3 Basketball Shoes, New Kyrie Basketball Shoes cheapsportselected

Geschiedenis

Korte geschiedenis en heden (maart 2013) van SV Botwinnik

 

1.Oprichtingsmotieven: snelle groei Zoetermeer en meer mogelijkheden jeugd

Plaats voor nieuwe schaakclub naast SV Promotie, ook met andere speeldag, de donderdag

 

In 1980 kregen Ruud Vissers, leider van jeugdschaakclub De Strokers in Buytenwegh, en Thomas van Beekum, jeugdleider bij Promotie, tijdens een massakamp voor jeugdspelers bij Promotie, de oudste schaakclub van Zoetermeer, een schitterend idee! Zij zagen Zoetermeer enorm snel groeien en ze wilden daarom de opvangmogelijkheden voor zoveel potentiële jeugdschakertjes eens flink verruimen door het oprichten van een geheel nieuwe club. En zo werd op 8 september 1981 schaakvereniging Botwinnik officieel opgericht, met statuten en een huishoudelijk reglement. Bovendien zou Botwinnik een andere speeldag kiezen dan Promotie (dinsdag en vrijdag). Botwinnik ging op de donderdag schaken.

2. Speellokalen van Botwinnik; adres huidige lokatie
 

De eerste seizoenen werd gespeeld in een klaslokaal van basisschool De Elzenhoek. In 1986 werd verhuisd naar Wijkcentrum Buytenwegh. Door een huurverhoging in 1991 werd besloten om een goedkopere locatie te zoeken, dat werd een zaal in Wijkcentrum Meerzicht. En in 2000 werd verhuisd naar de huidige locatie, toen Bridgehome geheten, en nu 2B-Home.

Het huidige adres is:

Zalencentrum 2B-Home, Dr. J.W. Paltelaan 103, 2712 PT ZOETERMEER, telefoon: 079-316.00.66.

3. Aantal leden

 

In 1982 is SV Botwinnik begonnen met 21 senioren en 28 jeugdleden, samen 49 leden. Maar Botwinnik begon al snel te krimpen. In 1989 was het ledental beneden de 30 gezakt, en dat was te laag om de kosten nog behoorlijk te kunnen dekken. Er is toen een ledenwerfactie gehouden of “begonnen”. Een sleutelwoord in de ledenwerfactie was publiciteit. Het streven was om 50 senioren binnen te halen, en dat lukte pas, heel geleidelijk aan, na zo’n 15 jaar, in 2005, en daarna is het ledental min of meer gestabiliseerd. De wedstrijdleider had het stellige gevoel dat in de jaren negentig er steeds sterker werd geschaakt in de onderlinge competitie. Ook de clubkampioenen werden steeds sterker, zoals uit de tabel hierna blijkt. En ook blijkt uit de tabel dat de Botwinnik-jeugdtop weinig moeite heeft om binnen betrekkelijk korte tijd en ook steeds sneller de seniorentop te bereiken!

 

4. De jeugdkampioenen en kampioenen van Botwinnik 1982-2012

Jeugdkampioen Botwinnik in de jaren:

Nanda Schilperoort 1982/83/84; Remco Molenaar 1985; Alexander Greve 1986; Boris Reuvekamp 1987/88; Sven Bakker 1989 (**); Remy Reuvekamp 1990; Jan-Erik Dijkhuis 1991; Eugène Verwiel 1992; Erik Middelkoop 1993; Stefan Buchly 1994; Yde van Deutekom 1995/96; Sander vd Vlugt 1997; Mitchell van Zaanen 1998; Erik Roels 1999; Wouter de Bruin 2000/01; Joren Mulder 2002; Arthur Pijpers 2003; Ruben ’s Jacob 2004; Roger Meng 2005/06; Rogier Zoun 2007; Olivia Meng 2008; Sander Hartog 2009; Merlijn Albers 2010; 2011 (?)

Kampioenen Botwinnik met huidige KNSB-rating (tussen haken naar de stand van maart 2013)

Thomas van Beekum 1982/83/85/87/89 (1780); Jan Blijlevens 1984 (*); Henk Luitjens 1986/88 (*); Alfons Termaat 1990/91 (1751); Bob Ameling 1992 (1723); Henk de Jongh 1993 (*); Sven Bakker 1994/95/96 (*); Daniël Ohmann 1997 (*); Tony Goudriaan 1998 (*); Eugène Verwiel 1999/00 (*); John Pouwels 2001/10 (2059); Jan Willem Duijzer 2002/05/06/11 (2060); Stefan Buchly 2003/04/07 (1947); Arthur Pijpers 2008 (2372); Roger Meng 2009 (2328)

NB: Schakers met vette namen zijn eerst jeugdkampioen geweest en daarna clubkampioen. Arthur Pijpers zit in de KNSB-ratingtop-100, op de 71e plaats (februari 2013)! Roger Meng is niet meer lid. Op en om de 100e plaats van de KNSB-ratingtop-100 staan 3 schakers met 2342.

 

5. Aantal leden 2013 in leeftijdsklassen en KNSB-ratingklassen

Op dit moment – maart 2013 - bedraagt het aantal leden 74, en naar leeftijdsklassen:

Leeftijdklassen  Aantallen februari 2013

1924-1953                25

1954-1973                14

1974-1993                12

1994-2013                23

Totaal                       74

De schakers van Botwinnik in KNSB-ratingklassen

Ratingklasse  Aantal schakers met KNSB-rating

2000+                        3

1801-2000                10

1601-1800                13

1401-1600                14

1201-1400                 9

1201-                        5

Totaal                      54

 

Inpassing van nieuwe senior-leden en jeugdleden; schaakscholing

Uit de twee tabellen hiervóór blijkt dat de schakers van Botwinnik heel gelijkmatig over de leeftijdsklassen en over de KNSB-ratingklassen zijn verdeeld. Dat begunstigt zowel de inpassing van nieuwe leden, als ook de doorstroom van jeugdleden naar de onderlinge competitie.

Onderlinge competitie centraal in een schaakclub

De schakers zijn voor de onderlinge competitie in twee sterktegroepen ingedeeld. Het speeltempo van partijen in de onderlinge competitie bedraagt 1 uur en drie kwartier per persoon per partij, en voor jeugdleden geldt voor de onderlinge competitie een speelduur van 1 uur en 30 minuten. De onderlinge competitie wordt gehouden op donderdagavond in 2B-Home en begint om 20.00 uur.

6. Schaakscholing voor alle leden

6.1 De lessen van Jan Willem Duijzer, in 2012 in boekje verzameld

In de ALV van september 2009 is gesproken over "schaakscholing". Het bevreemdde Jan Willem toen dat de meeste Botwinnik-leden weinig aan schaakstudie deden. De club stimuleerde dat ook niet echt. Alle scholing-energie was gericht op de jeugd. De ouderen keken toe en bleven achter. Daar moest wat aan gebeuren, vond Jan Willem, en daar is ook wat aan gebeurd. Door Jan Willem, die 16 schaaklessen schreef! Deze zijn eerst verschenen op de Botwinnik-website en vervolgens in 2012 gebundeld in het boekje:

Een lesje voor Botwinnik, door Jan Willem Duijzer.
 

6.2 De rubriek schaakflitsen, onder redactie van Bram Doeves en John Pouwels

Eigenlijk zal het best nog wel eens kunnen meevallen, de tijdsbesteding van schakers aan scholing. Alleen, theorie en boekjes, die worden tegenwoordig veel minder aangeraakt dan vroeger, maar vooral ook omdat er formidabele interactieve schaakprogramma’s zijn, zoals Fritz. Die praat tegen me, en speelt op een nauwkeurig te bepalen niveau tegen me, want hij houdt rekening met mijn “handicap”. Die handicap kan ik zelf nog aanpassen met als effect dat Fritz wat zwakker of juist sterker speelt. Als mijn rating al zou toenemen, komt dat in belangrijke mate door mijn oefenmeester Fritz! Iets anders is het nog verder oefenen op tactiek. Zien we de tactische wending als onze tegenstander een beetje verkeerd zit te rommelen aan de stelling op het bord? Op dit thema gaat de rubriek schaakflitsen in, die wil de magistrale momenten uit de schaakgeschiedenis van matches en toernooien laten zien en ook de meesterlijke momenten uit de eigen schaakpartijen van Botwinnikkers.

 

7. Het jeugdschaken bij SV Botwinnik (nog in te vullen)

 

8. Botwinnik speelt al vanaf de oprichting in de Haagse Schaakbond (HSB).

De Haagse Schaakbond (HSB) organiseert de teamcompetities voor de schaakclubs die bij de HSB zijn aangesloten en ondersteunt ook op andere wijzen de aangesloten schaakclubs. De HSB telt op dit moment zo’n 25 clubs in vooral Den Haag, Delft, Westland, Zoetermeer (SV Botwinnik en SV Promotie). Botwinnik is al vanaf de oprichting onafgebroken en dus naar tevredenheid aangesloten bij de HSB. Het eerste team van Botwinnik heeft in de jaren 2000 meermalen in de derde klasse KNSB gespeeld, maar speelt nu weer in de HSB. In 2013 zijn er 5 HSB-klassen waarin 6 Botwinnik teams spelen, zie tabel.

 

HSB-klassen 2013 Teamratings tussen Botwinnik (BW) teamratings

Promotieklasse                 1775-1950                    BW1 1900

Klasse 1A                        1650-1800                    BW2 1725 en BW3 1650

Klasse 1B                        1500-1800                    BW4 1500

Klasse 4A                        1100-1500                    BW5 1325

Klasse 4B                        1100-1300                    BW6 1100

 

9. Manifestaties naar buiten toe, simultaans, toernooien

 

SV Botwinnik is ook actief met schaakevenementen in Zoetermeer, zie ook punt 7 over jeugdschaakevenementen. Zo worden in beginsel alle verzoeken ingewilligd die van de zijde van de gemeente Zoetermeer, stadshart of wijken worden gedaan om mee te werken aan manifestaties, om “marktkramen” te bemensen voor het geven van een schaaksimultaan aan belangstellende bezoekers en/of voor het geven van informatie over schaken. Ongetwijfeld kent u de schaaksimultaan in het Stadshart begin juli, maar weet u misschien niet dat Botwinnik dat mede-organiseert. Dan is er de centrale slotronde van de teamcompetitie van een aantal HSB-klassen in Zoetermeer, die Botwinnik organiseert. Verder vindt in september in Den Haag het NK Bedrijvenschaak plaats bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Botwinnik ondersteunt dit evenement en drie leden hebben een functie, Pieter de Groot is gastheer, John Pouwels is toernooidirecteur en Thomas van Beekum is de hoofdarbiter. En in september wordt ook het Open Rapidkampioenschap Botwinnik in Zoetermeer gehouden, dat tevens geldt als HSB-Rapidkampioenschap! En via de website worden de leden op de hoogte gehouden van alle schaakevenementen, waarover de organisatoren informatie hebben gegeven aan de secretaris van Botwinnik.

 

10. Website

 

http://www.svbotwinnik.nl/

 

Last but not least the website! Zoals al opgemerkt was een sleutelwoord in de ledenwerfactie publiciteit. Het belangrijkste instrument voor die publiciteit is in de loop van de jaren veranderd van de krant in een eigen website. Vanaf de jaren tachtig werd de krant steeds soberder naar de verenigingen toe. Uitgebreide verslagen van de onderlinge competitie verdwenen als eerste uit het krantenbeeld. Sobere verslagen van de teamcompetitie kwamen nog wel in de krant, maar er ging duidelijk behoefte ontstaan aan een nieuw medium. Dat is gevonden in de website. De website bevat alles wat vroeger in de krant kwam: uitslagen en standen van de onderlinge competitie en van de teamcompetitie, maar de website is op dit punt uitgebreider en bevat nog veel meer. Een uitgebreide agenda, een nieuwsrubriek, een aantal schaakrubrieken en blogs, en de gebruikelijke verenigingsgegevens. De website is ook helemaal in de plaats gekomen van het vroegere clubblad. Maar kijkt u zelf maar eens.

 

Bronnen: Jubileumspecial SV Botwinnik, Zoetermeer, september 2006; eerste versie verhaal op website.