Vereniging

Speellocatie

Bestuur

Voorzitter
Rogier Zoun
telefoon:  0617769246
mailRogier Zoun

Secretaris
Bram Doeves
Jessicagang 8
2719 CA  Zoetermeer
telefoon: 0793613633
mailBram Doeves

Penningmeester 
Stefan Buchly/Peter Heek (tijdelijk)
telefoon: 0644944344/ 0636065388
mailStefan Buchly.Peter Heek

Jeugdleider intern en extern

Arno Middelkoop
telefoon:0634962842
mailArno Middelkoop

Wedstrijdleider intern 

Merlijn Albers
telefoon:0644120024
mailMerlijn Albers

Wedstrijdleider extern

Max Kanbier
telefoon: 0634313383
mailMax Kanbier

Lid worden

Wil(t) jij(u) ook lid worden?

Kom vrijblijvend eens kijken in het 2B-home, elke donderdagavond.

Voor de jeugd van 18.30-20.00 en
senioren van 20.00 tot einde partij(en)

Contributie:

Senioren: (vanaf 20 jaar)

Hoofdlid:  € 120,00 pj

Dubbellid €   76,00 pj

Junioren:

Hoofdlid:  €  85,00 pj

Dubbellid €  55,00 pj

Er zijn nog andere categorieen, nadere inlichtingen bij de penningmeester

Contributies kunnen betaald worden op NL03INGB0002554752 tnv SV Botwinnik

Geschiedenis

Michael Moiseevitch Botwinnik

Hoe ik hem zag (NIEUW: met aanvulling)