Thomas van Beekum

Zoals bekend, verblijft ons prominente lid Thomas van Beekum momenteel in een revalidatiecentrum te Rotterdam. Uit nadere informatie is gebleken, dat Thomas medio mei een zware hartoperatie heeft ondergaan waarbij o.a. 4 bypasses werden aangebracht. Er zijn echter diverse complicaties opgetreden waardoor de verwachting is, dat zijn revalidatie nog geruime tijd in beslag zal nemen. Gisteren heb ik enige minuten met hem telefonisch contact gehad waarbij hij o.a. heeft aangegeven, dat hij een bezoekje zeer op prijs zou stellen. U bent dus van harte welkom !
Graag dan wel eerst even vooraf contact opnemen met: Willem van Dalen / tel. 3412764 / mail: wkjavandalen@gmail.com

Natuurlijk kunt u Thomas ook een ‘opkikkertje’ in de vorm van een kaartje o.i.d. toesturen ! Ik weet zeker, dat hij ook die geste bijzonder zal waarderen !

Het bezoekadres:
Revalidatiecentrum Rotterdam (“RRR”)
Van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam
tel: 010-2781278
Eerste verdieping kamer 1.14 ( eerst inchecken bij receptie)
Te bezoeken: ‘s ochtends vanaf 10 uur; ‘s middags vanaf 14 uur