Mooie overwinning BW3

Afgelopen donderdag 6 april speelde BW-3 zijn laatste wedstrijd thuis tegen WSC-6. Vóór het begin van het startsignaal vond er echter nog een frappant incidentje plaats. (straks hierover méér)

De partijen
We hadden twee invallers nodig op borden 7 en 8 voor Dave Eysbroek en Piet Hanemaaijer. Frans Battes en Harmen Bijster werden gelukkig bereid gevonden deze plekken in te nemen. Het 1ste bord, waarop ik mijzelf had ingedeeld, werd door de tegenstanders niet bemand zodat het 1e punt voor ons team kon worden genoteerd. Op bord 2 nam Otto direct het heft in handen en won al na de 6e zet een kwaliteit. Bob (bord 4) speelde zijn favoriete opening b2-b4 die bij menige tegenstander toch elke keer weer de wenkbrauwen op bijna onnatuurlijke wijze doet fronsen. Bij Harmen was er nog geen vonkje spanning te bespeuren terwijl er bij Han (bord 6) toch al wat vuur dreigde te ontbranden.

Willem stuurde al vroeg in de partij zijn dame naar voren waar ze al even rap weer naar haar standplaats werd verdrevenen en bij Marc op bord 2 ontstond na 10 zetten al een gecompliceerde gesloten stelling. Frans moest aantreden tegen een visueel gehandicapte speler hetgeen voor Frans enige aanpassing vereiste. Er werd met een speciale klok gespeeld en 2 borden. Een normaal bord voor Frans en een klein bord met speciale stukken voor zijn tegenstander waarbij de zetten dmv telefoonspelling mondeling aan elkaar moesten worden doorgegeven. De ‘blindengeleide hond’ werd vervolgens onder de tafel geposteerd (die heeft daar de hele avond heerlijk rustig liggen slapen!) waarna de partij kon beginnen.

Na een uur spelen
Otto speelt agressief en brengt zijn tegenstander steeds verder in de problemen.Marc gaat vol op de aanval maar staat wel een pion achter. Bij Bob zijn, in gelijke stelling, de dames van het bord verdwenen en ook bij Han staat het materieel gelijk. Wel heeft Han al positioneel voordeel verkregen terwijl Harmen een pionnetje vóór staat en ook Frans een pluspion heeft en tussendoor ook nog even een remise-aanbod afslaat.
Om 21.15 komt Harmen remise overeen. Ook bij Frans zijn de dames van het bord verdwenen, Han komt een pion voor, Willem is niet tevreden over zijn stelling en Bob heeft zojuist een remise-aanbod afgeslagen.Bij Frans daarentegen wordt toch nog vrij onverwacht tot remise besloten. Op datzelfde moment wint Otto zijn partij (3-1). Nog vier partijen te gaan! Han heeft een pion voorsprong gepakt, heeft groot positioneel voordeel en begint vervolgens lang en diep na te denken. Willem kijkt tegen een stelling aan die hem nog steeds niet bevalt, Bob staat iets beter in een eindspel met toren, paard en 5 pionnen. Bij Marc is het erop of eronder, heel spannend. Bob zet zijn tegenstander na een mooie combinatie schaakmat! Marc heeft het nog steeds zwaar, het is alles of niets. Beide spelers hebben matdreigingen.

Het vervolg
Marc komt een kwaliteit vóór en heeft het initiatief. Willem meld mij opgelucht, dat de aanblik van zijn stelling enigszins is verbeterd. Om 22.15 wordt bij Marc na een enerverende strijd de vrede getekend. Han heeft zijn tegenstander nog steeds in de tang met een pluspion. Willem biedt na 2 ½ uur spelen remise aan wat wordt geaccepteerd omdat WSC de nederlaag toch niet meer kan ontlopen. Alleen Han speelt nog op bord 6, materieel gezien is er niets gewijzigd, wel in tijd 16 min achter op zijn tegenstander. Han heeft nog minder dan 10 minuten op zijn klok. Op zet 27 wint Han nog een pion waardoor ook de zwarte dame verloren dreigt te gaan. Na een afruil verliest zwart een stuk en na nog een fout geeft deze op. Een mooie solide overwinning van Han die met 5 ½ uit 7 partijen topscoorder van BW-3 is geworden ! Eindstand 6-2 ! We eindigen hiermee op de 3 plaats van poule 3A in de HSB competitie.

Het incidentje
Nog even terugkomend op het incidentje.Vóór het starten van de klokken werd ik namelijk nog even door de WL streng toegesproken. Reden: ik zou een doodzonde hebben begaan wegens overtreding van artikel 29 lid 2 van het HSB-reglement. Echter, ik was me van geen enkel kwaad bewust. Toen ik vervolgens de WL om uitleg vroeg kreeg ik als antwoord, dat ik de toevoeging van de bondsnummers bij de betreffende spelers-namen niet op de juiste wijze zou hebben genoteerd. M'n mond viel open van verbazing ! Dit kon gewoon niet waar zijn omdat ik voor 100% zeker wist dat alle gegevens correct door mij waren ingevuld.

Inderdaad, na een 2e check moest de WL zijn 'mini-black-outje' volmondig erkennen en konden we er beiden, na afloop aan de bar, gelukkig ook weer smakelijk om lachen. Aldus werd onze, dit jaar zijn 75e verjaardag! vierende WL, alle door hem ontstane reuring weer ter plekke vergeven en blijven wij er natuurlijk op hopen, dat wij van zijn tomeloze inzet als ‘WL’ en als ‘schaakmeester bij onze jeugd,’ maar vooral ook wegens zijn altijd beminnelijke aanwezigheid, gepaard aan zijn grote passie voor o.a. het schaken, nog vele jaren lang getuige mogen zijn !

Arie Franke
Teamleider BW-3

Reacties

ChallengeScheidsrechters

Challenge

Scheidsrechters hebben het moeilijk! Je kan het overal lezen. Ze keuren doelpunten af, zeggen onterecht dat het buitenspel was, etc. etc., kortom scheidsrechters je zou ze moeten afschaffen. Of toch maar niet? Bij schaken is het niet anders dan bij andere sporten, als speler, teamleider heb je alleen maar last van de scheidsrechter toch.....?

Er zijn veel regels en de scheidsrechter/wedstrijdleider moet zorgen voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na een wedstrijd. Maar zelfs een wedstrijdleider is menselijk en maakt fouten, dat overkomt iedereen. Het zou natuurlijk helpen als spelers en teamleiders op de hoogte zijn van de spelregels. Maakt de scheidsrechter een foutje, dan kan je hem of haar daar subtiel op wijzen.

Zijn wij toe aan nieuwe scheidsrechters/wedstrijdleiders? Aanvulling zou zeer welkom zijn tenslotte zijn bv Thomas en ik zo langzamerhand van de oude garde en zullen zeker in de toekomst onze lier aan de wilgen hangen.

Daarom beste teamleider en spelers van Botwinnik 3 daag ik jullie van harte uit deel te gaan nemen aan een door de KNSB georganiseerde cursus Scheidsrechter en als je bezig bent ook maar meteen het diploma Wedstrijdleider A mee te nemen. Goed het is een zware verantwoordelijkheid, maar je moet iets over hebben voor je sport. Bovendien betaalt Botwinnik de helft van de cursuskosten aan je terug. Voordeel je bent dan niet één van die stuurlieden aan de wal die het beter weten, maar je bent een specialist , die met respect en waardering behandeld zal worden.

iK

 DAAG JULLIE UIT!

 

RINA wESTERDUIN