Gezondheidstoestand Thomas

Afgelopen donderdag (10/8) hebben wij een bezoekje gebracht aan Thomas. Zijn gezondsheidstoestand gaat langzaam maar zeker met hele kleine stapjes vooruit. Echter, mede als gevolg van opgetreden complicaties, is het vooralsnog onzeker wanneer hij weer naar huis mag. Zelf blijft Thomas goede hoop houden, dat hij nog in de loop van dit jaar zijn normale bezigheden weer in meer of mindere mate kan hervatten.

Thomas was overigens bijzonder blij met ons bezoek. Hij heeft ons nadrukkelijk verzocht u allen zijn hartelijke groeten te willen overbrengen. Ook bedankt hij degenen die hem via de post of anderszins beterschap hebben toegewenst. Het heeft hem allemaal erg goed gedaan !

Bezoekers zijn altijd zeer van harte welkom ! (ivm planning svp vooraf contact opnemen met: wkjavandalen@gmail.com)

Arie Franke
Willem van Dalen

Reacties

Slecht zicht

Mocht je op bezoek willen gaan en van plan zijn een cadeautje mee te nemen: Thomas kan slecht zien, dus alles waarbij hij zijn ogen moet gebruiken is een slecht idee!