BW-3 verslaat Lierse-2 met 5-3 !

Het was me weer een avondje wel voor BW-3 ! Afgelopen donderdagavond stond het aantreden tegen rode lantaarndrager Lierse-2 op het programma. De sympathieke Westlanders, met een gemiddelde rating van ca.1380, hadden dit seizoen nog maar 1 schamel wedstrijdpuntje verzameld en waren mede om die reden met een kofferbak vol motivatie naar de 2B Home - arena vertrokken met slechts één doel voor ogen…. winnen !

Natuurlijk hadden ook wij dat voornemen, maar daarnaast wilden we deze avond benutten om ons eigen wat magere totaal aan wedstrijdpunten drastisch op te krikken. Voor ons team moest ik trouwens nog wel even een invaller zoeken aangezien Dave Eijsbroek zich had afgemeld. Eugene Sigal, een Amerikaans talent die sinds kort van onze vereniging lid is, werd bereid gevonden die taak op zich te nemen. Bedankt Eugene !

Nadat wedstrijdleider Peter Heek zijn taak als uitvoerder van de ‘ceremonie protocollaire’ met verve heeft voltooid, kunnen de klokken tegen 20.00 uur in beweging worden gezet. Al spoedig wordt duidelijk dat er op de borden hard zal worden gestreden en ieder tot het uiterste gaatje wenst te gaan. Vooral op de borden van Bob (2) , Marc (5) en Piet (8) gaat het er heftig aan toe. Om de haverklap is er wel sprake van een soort ‘JoJo-effect’. Oftewel plus-stellingen die in no-time weer naar min-stellingen worden omgeturnd en vice versa.

Rond 21.15 is de 1e beslissing een feit. Willem (6) wint weliswaar met wit zijn partij maar is zelf over zijn vertoonde spel in het geheel niet tevreden. Hij had op de 12e zet zijn kerngezonde f3-paard om reden van tijdelijke schaakblindheid naar het veld e5 verplaatst waar het door zijn tegenstander ter plekke gratis kon worden geconsumeerd ....een blunder dus. Maar de achterdocht dat er wel eens een giftige angel in de edele vierhoever zou kunnen zitten wint het van de hebzucht. Het paard wordt door zwart niet genomen en dat ‘gelukje’ levert Willem een pion op en 18 zetten later ook de partij.
Han (1) en Otto (4) zijn in een wat kalmer vaarwater verzeild geraakt en komen beiden een kwartier later remise overeen (stand 2-1). Zelf (bord7) heb ik een tegenstander getroffen die, naar het duidelijk laat aanzien, een vervaarlijk griepvirus onder de leden heeft. Na een aantal zwakke zetjes van zijn kant kan ik, na zijn lange rokade, op de damevleugel aanval ontwikkelen.

Inmiddels is het 22.30. Een rondje langs de borden leert mij, dat onze Amerikaan Eugene (3) een tikje minder staat in een lastig dame-eindspel met 5 tegen 6 pionnen. Piet lijkt in een gecompliceerde stelling op winst af te stevenen maar zit wat krapper in zijn bedenktijd terwijl de stellingen van Bob en Marc nog volop in de eerder genoemde 'JoJo-modus’ verkeren.

22.45. Marc staat 'plotseling' op winst in een voor hem zeer gunstig uitziend eindspel van P+6 pi tegen L+5 pi maar zijn jonge hardnekkig verdedigende tegenstander verrast hem met een loperoffer in ruil voor 2 pionnen. Marc’s winstkansen lijken daardoor echter nog niet verkeken. Bob is, na aanvankelijke enkele goede kansen te hebben laten liggen, in een voor hem ongunstig eindspel terecht gekomen met een kwaliteit achter.

23.15. Eugene weet de stelling met een pion minder uitstekend te verdedigen en er wordt tot remise besloten. Een prima resultaat ! Bob moet opgeven en Marc kan helaas het winstplan niet vinden waardoor ook hier het punt wordt gedeeld. (stand 3-3). Piet doet wat van hem wordt verwacht en sleept juist op tijd en met sterk spel de winst binnen (stand 4-3). Inmiddels ziet mijn toren-eindspel er bijzonder gunstig uit. Ik heb 3 pionnen méér en mijn tegenstander kan, behalve het genereren van griep-bacillen, geen vin meer verroeren. Ik promoveer een pion tot Dame en verwacht dat hij nu accuut opgeeft. Maar nee, hij wil blijkbaar worden matgezet en dus moet ik nog even aan de bak. Ik vraag me intussen ook af hoeveel dames ik nog zonder problemen kan halen. Dat zijn er nog 2 extra. Ik besluit vervolgens die, wegens mededogen met mijn zieke tegenstander, toch maar niet in te zetten. Op de 71e zet geef ik mat. (5-3) . Ik hoop niet dat ik nu ook de griep ga krijgen !

Onze volgende (uit) wedstrijd is op 15 maart a.s. tegen SHTV-4

Arie Franke
Teamleider BW-3