650 ICT-studenten in Zoetermeer, waar dan?

In december overkwamen mij onder meer twee dingen:

1.ik wilde nou eindelijk wel eens weten hoe het stond met Zoetermeer als ICT-stad (zo genoemd in de “marketing” van Zoetermeer), en als maat daarvoor neem ik de traditionele denksporten. In Zoetermeer lijkt er trouwens wel een aardig aantal bridgers (1500 à 2000) en een aardig aantal schakers (200), maar kwalitatief stelt het allemaal weinig voor. Bridge in Zoetermeer is heel erg versnipperd en bovendien een 50+denksport. In Leidschendam bestaat een bridgeclub van 900+ bridgers (en het kan haast niet anders, waaronder toppers) en Botwinnik-schaker-erelid John Pouwels is gaan bridgen in Pijnacker (John speelt in Pijnacker 6 dat trouwens beter presteerde dan Pijnacker 4). De Zoetermeerse bridgeclubs die in competitieverband spelen, doen dat allemaal in NBB-district Delft, op districtsniveau dus. Het schaken in Zoetermeer is slechts een fractie beter. De echte ICT-stad hier in de buurt, Delft, blinkt wel uit met schaken en bridge. DSC Delft met 4 teams t/m KNSB derde klasse, terwijl oud-landskampioen DD Den Haag nog moeizaam twee teams telt t/m KNSB derde klasse. DBC Delft (maar ook het wakkere Pijnacker) speelt met maar liefst 3 teams in de NBB-competitie. Met dammen is Zoetermeer helemaal nergens meer, maar het kleine naburige Hazerswoude-Dorp (5500 inwoners) zit met damclub Samen Sterk in de nationale hoofdklasse B, daarboven is alleen nog de ereklasse. Ik begin mij te schamen. Als schaken, bridge en dammen de maat is voor ICT-stad, heeft Zoetermeer wel een heel erg grote kans om dik en vet nog onder de laatste plaats te staan. Maar wanhoop niet, want er zijn kansen, zie hierna.

2.ik meende spectaculaire groei te bespeuren in het aantal denksporters van 2B-Home, wellicht de eerste kans op de toch wel aantrekkelijke kwalificatie ICT-stad Zoetermeer. Dat leidde tot een gesprek met Ruth Smits, de manager van 2B-Home, waarin zij bevestigde dat in de periode 2014-2018 er een spectaculaire groei is geweest van 500 denksporters naar 750 denksporters in 2B-Home, omdat 2B-Home in deze periode zo’n gezellig en goed geleid denksportcentrum was (en immers, in de rest van NL horen we alleen maar geklaag over aantallen). Maar had Ruth er al eens aan gedacht om de 650 ICT-studenten van de Dutch Innovation Factory Zoetermeer uit te nodigen? Immers, de kans is groot dat die studenten de combinatie van gezelligheid en denksporten wel zien zitten. Kortom, de tweede kans. Nog niet dus maar. Ten eerste is nu het bedoelde gesprek als artikel geplaatst op de websitekrant Zoetermeer Actief (zie bijlage 2) en ten tweede heb ik dit artikel met een kort verhaaltje gemaild aan drie adressen van de studievereniging van de ICT-studenten in Zoetermeer met de vraag om contactmogelijkheden tot stand te brengen… (zie bijlage 1). Hoe dat nu precies verder moet met dat contact, is mij nog niet echt duidelijk, maar mbt bridge heb ik het idee dat daar wel een belangrijke rol ligt voor Ruth Smits om te verhinderen dat er onproductieve versnipperingseffecten gaan optreden; ook kan ik me voorstellen dat studenten misschien eerst wel een hapje willen eten in de (nog niet bestaande) mensa van 2B-Home voorafgaand aan bridge…   

Bijlage 1

Denksporten in Zoetermeer

Van: Bram Doeves

Aan: zoetermeer, activiteiten.zm, secretaris.zm (drie adressen mbt de studievereniging studenten DIF)

Beste lezers,

Ik wil uw aandacht vragen voor de relatief deplorabele toestand van de traditionele denksporten in Zoetermeer, al zit daar wel al een spectaculaire sprong voorwaarts in. Ik denk dat het komt dat Zoetermeer altijd al een groeistad was die op alle gebieden een inhaalslag moest maken (eerst de inwoners en op ruime tijdsafstand daarna de activiteiten). Bovendien zijn we geen ICT-stad als Delft of Eindhoven waar met name het bridge en het schaken intensief worden beoefend. De band van ICT-studenten met de traditionele denksporten is ongetwijfeld veel sterker dan de band van de gemiddelde inwoner met denksporten. Maar zo langzamerhand raakt eindelijk steeds bekender, dat ook in Zoetermeer ICT-studenten zijn, wat de toestand van de denksporten in Zoetermeer best eens betekenend ten goede zou kunnen komen. Heel in het kort het volgende:

- dammen is hier allang niet meer (zelf ben ik jarenlang lid geweest van dc Samen Sterk Hazerswoude, dichtbij Zoetermeer).

- bridge wordt in Z vooral beoefend door 50-plussers. Veel wijkclubs voor ouderen, maar ook een concentratie van bridge in het denksportgebouwtje 2B-Home, samen in Zoetermeer meer dan 1600 bridgers, en 650 daarvan spelen bij 8 clubs in 2B-Home.

- schaken: twee clubs Promotie en Botwinnik, Botwinnik speelt in 2B-Home, samen hebben deze 2 clubs meer dan 200 schakers.

Zelf ben ik denksportrubriekschrijver voor de websitekrant Zoetermeer Actief, oud-dammer, schaker en secretaris van sc Botwinnik (100 leden), bridger bij Sweet Lake bridgers in 2B-Home.

Mij viel op dat 2B-Home in de periode 2014-2018 spectaculair gegroeid is van ca 500 denksporters naar 750 denksporters en daarover heb ik met de 2B-Home-manager een stuk geschreven voor websitekrant Zoetermeer Actief, zie eventueel de link https://zoetermeeractief.nl/sport/denksport-rubrieken/bridgerubriek/15477-denksport-met-bram-groeispurts-denksporten-in-2bhome. Ook in dit stuk is al enige aandacht gegeven aan het tot nu toe helaas ontbreken van relaties tussen de denksportclubs of 2B-Home en de ICT-studenten in Zoetermeer. Dus ook op dit punt heeft Zoetermeer (hopelijk) een inhaalslag te maken. Het succes van 2B-Home zit denk ik in het gezellige gebouwtje en de goede organisatie. Er is nog ruimte zat voor ICT-studenten die een avondje willen bridgen en wellicht daarvoor een eigen club willen oprichten en anders zijn er 8 bridgeclubs in 2B-Home actief; voor studenten die willen schaken in 2B-Home kan dat bij SC Botwinnik op donderdag met schakers in alle leeftijdsgroepen. Het eerste van Botwinnik telt vooral 20-ers en speelt nu in de vierde klas van de KNSB (één schaker heeft sinds kort een rating van 2100+).

De vragen:

ik hoop dat u dit mailtje en het artikel in websitekrant Zoetermeer Actief ter kennisneming wil voorleggen aan de studenten van de DIF en wellicht is het mogelijk dat de manager van het succesvolle 2B-Home (die zou vooral het bridge in 2B-Home kunnen vertegenwoordigen) en ik (vooral als vertegenwoordiger van het schaken in 2B-Home) eens een middagje voorlichting/informatie zouden kunnen geven aan belangstellende studenten (te denken valt ook aan een kennismakingsbridgedrive/schaaktoernooi daarna).

Ik hoop graag een reactie van u te vernemen, met vriendelijke groeten, Bram Doeves

Bijlage 2

Denksport met Bram: Groeispurts denksporten in 2B-Home

Gepubliceerd: 05 januari 2019 (op Zoetermeer Actief)

Bram Doeves belicht voor u elke week een mooie bridge- of dampartij. Interessante stellingen, een leuke puzzel om over na te denken of een verslag van een goed gespeelde wedstrijd. Deze week: de groeispurts van denksporten bij 2B-Home.

Bij het maken van mijn rubriek over Bridgeclub Zoetermeer viel het mij ineens op: 130 leden! Dat is veel voor Zoetermeer waar de andere grote bridgeclubs omstreeks 100 leden tellen. En dan is BC Zoetermeer pas in 2014 opgericht, en nu al zoveel leden. Ruth Smits, die zich full time bezig houdt met het denksportcentrum 2B-Home (Dr. Paltelaan/Vernèdepark), voor 60% met bridge, gaf uitleg.

(In het artikel in de websitekrant Zoetermeer Actief staat op deze plek een foto van Ruth Smits)

Jaren geleden waren er nog geen activiteiten op maandag. Op een gegeven moment is toen de Oefenclub op maandag geplaatst. Aspirant bridgers volgen eerst bridgecursussen, waarvoor ook een bridgeschool is bij 2B-Home. Daarna volgt de stap naar de Oefenclub onder leiding van Peter Englebert, van nu omstreeks 30 leden. De Oefenclub bridget met langzamer tempo, met geduldige begeleiders die gedurende de spellen vragen beantwoorden. En dan volgt de stap naar een echte bridgeclub en de meeste bridgers willen op dezelfde avond blijven spelen. Zo is in 2014 BC Zoetermeer opgericht en op de maandag geplaatst, met nu dus al 130 leden. Door dit succes is de Oefenclub in september 2018 verschoven naar de dinsdag, de dag van BC Kontrakt (ca 80 leden) en hopelijk zal ook die club nu zo’n groeispurt gaan doormaken. 

Verder werd in 2014 ingespeeld op de behoefte om ’s middags te gaan bridgen, door het oprichten van BC Gezelligheid Troef, die toen op donderdag begon, maar inmiddels ook op de woensdagmiddag speelt, en die ook in vier jaar al zo’n 135 bridgers telt! Behalve een Bridgeschool, een Oefenclub en acht (!) Bridgeclubs, speelt er ook een Schaakclub (SC Botwinnik) op donderdagavond in 2B-Home die in 2014 nog 60 leden telde, maar intussen is SC Botwinnik met een groeispurt op meer dan 100 leden uitgekomen! Deze successen zijn ongetwijfeld mede te danken aan de gezellige locatie met mooie zalen die 2B-Home is en de goede organisatie van 2B-Home. Overigens zijn enkele van de acht bridgeclubs wel iets teruggelopen door vergrijzing en de overstap naar de middag. Per saldo tellen de denksportclubs zo’n 750 denksporters, al zitten in dit cijfer wel dubbeltellingen van met name bridgers die bij meerdere clubs bridgen.

Samenwerking troef!

De concentratie in 2B-Home van veel denksporters en veel clubs brengt uiteraard voordelen met zich mee zoals met betrekking tot promotie, scholing, catering/bediening (de clubs hoeven zelf geen bardiensten te organiseren), maar ook heel interessant is dat 2BHome een dure dupliceermachine (ook wel schudmachine genoemd) heeft aangeschaft, waarvoor de bridgeclubs die er gebruik van maken, jaarlijks huur betalen. De voordelen hiervan liggen ook op het elektronische vlak, want de “gebruikers” zetten nu uitgebreide resultaten van de bridgeavonden op hun website, waarvan ook bridgerubrieken gemaakt kunnen worden. Sterker nog, zelf kan ik feitelijk alleen van vijf 2B-Home-bridgeclubs op efficiënte wijze bridgerubrieken maken.

ICT-steden

Bridge en schaken zijn vooral prominent aanwezig in de ICT-universiteitssteden Delft en Eindhoven. Wat dat betreft zou 2BHome best nog wel eens verder kunnen groeien, daar is nog ruimte voor, nu Zoetermeer een ICT-groei-impuls ondervindt van de Dutch Innovation Factory (DIF), waarin zich ook de ICT-vestiging bevindt van de Haagse Hogeschool. In 2014 waren er al ruim 500 studenten aan de DIF en in de nabije toekomst wordt een verdere groei naar 800 ICT-studenten verwacht. De Zoetermeerse denksporters van 2B-Home en de ICT-studenten moeten elkaar nog vinden…

Evenementen, workshops op gebied van bridge

Het eerstvolgende evenement is de traditionele Nieuwjaarsdrive van Bridgevereniging TOP op vrijdag 11 januari 2019, aanvang 20:00. Deelnemers zenden een e-mail naar info@bridgeverenigingtop.nl en gireren € 15,00 per paar op rekening NL52 INGB 0007 583223 van BV TOP onder vermelding van beide namen. Daarna volgen de Soroptimistendrive voor een goed doel en verdere drives. Ook organiseert 2B-Home workshops over speelwijzen (uitkomst, tegenspel) met gewoonlijk een keuzemogelijkheid uit 5 à 6 thema’s.

Bram Doeves (bramdoeves@gmail.com, op woensdagavond bij Sweet Lake Bridgers 2b-home)