3319 volgers

Beste Botwinnikers,

3319 volgers!

Een aantal van U weet het, ik schrijf al enkele jaren schaakrubrieken voor de websitekrant Zoetermeer Actief.

Het laatst gepubliceerd zijn drie rubrieken over de ex-Rus Sosonko. Hoe die op de bonnefooi naar NL kwam en vanuit het niets uiteindelijk in de top-25 van de schaakwereld belandde. Dat kan natuurlijk ook voor vele niet-schakers een interessante geschiedenis zijn.

En toen kwam er vanavond omstreeks 19:00 een e-mail binnen, een bericht van websitekrant Zoetermeer Actief:

Onderwerp: je rubriek Schaak Mat! blijft goed scoren.

Hallo Bram,

Kijk eens hoeveel mensen het bericht over Sosonko deel 3 op Faceboek hebben gezien, 3319 volgers!

Met vriendelijke groeten, Mark Neijssel, hoofd PR van Zoetermeer Actief.

Mijn reactie aan Mark was: Ik sta paf!

Voor belangstellenden: hierbij de drie rubrieken over Sosonko

https://www.zoetermeeractief.nl/sport/denksport-rubrieken/schaakrubriek/12385-schaakmat-162

https://www.zoetermeeractief.nl/sport/denksport-rubrieken/schaakrubriek/12386-schaakmat-163

https://www.zoetermeeractief.nl/sport/denksport-rubrieken/schaakrubriek/12387-schaakmat-164

Mijn rubriekformule is: korte achtergrondinfo die schaakgerelateerd is, en twee schaakpuzzels met alleen de oplossingen, zo kort mogelijk dus, geen analyses. Toelichting: dit is de traditionele rubriekformule vanuit de jaren 30, met als doelgroep de puzzelaars en schaakbelangstellenden, ca 25% van de bevolking volgens het CBS. In de jaren 60 kwam de omslag naar analyserubrieken, waarbij de doelgroep al snel inkromp tot 0,x% van de bevolking, al zullen schrijvers als Jan Hein Donner, Hans Ree en nog wel meer grote schakers een grotere doelgroep hebben bediend…

Nou weet ik iets meer van dammen, en daar is exact dezelfde ontwikkeling geweest, en op dit moment is er bijna geen analyserubriek meer over, want bijna geen lezers!! Waar rubriekschrijvers zich denk ik ook op verkijken, is de kunst van het terugzetten van standen als op een andere variant wordt overgestapt. Bij dammen ligt dan de grens bij een rating van 1200+ (ca 25% van het aantal dammers). Deze dammers kunnen na analyse de cruciale standen van zichzelf en van anderen redelijk snel uit het hoofd terugzetten, dus ik vrees dat ook het merendeel van de dammers geen analyserubrieken leest, veel te moeilijk en ook nog eens veel te saai! Vraag: welke schaakrating is zo ongeveer op zijn minst nodig om redelijk snel na analyse naar cruciale standen terug te zetten?  

Bram Doeves